Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần có được làm Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay không?

1228 người đọc

Tôi đang làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần. Cho tôi hỏi tôi có thể làm Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của nhà nước được hay không?

 

 

TRẢ LỜI:

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần thì không thể làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được.

 

Tại khoản 2 điều 116 Luât Doanh nghiệp năm 2005 quy đinh về Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty cổ phần:

 

 “….Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác... ,,”

 

Tại khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp quy định về quyền và nhiêm vụ của giám đốc (Tổng giám đốc)  công ty cổ phần rất rộng nên sự điều hành, quản lý của Giám đốc (Tổng giám đốc) là rất quan trọng, vấn đề lợi ích của cá nhân Giám đốc (Tổng giám đốc) với lợi ích tập thể cổ đông cần được bảo vệ. Do đó pháp luật quy đinh chặt chẽ yêu cầu đối với chức vụ giám đốc (Tổng giám đốc) mục đích nhằm đảm bảo sư an toàn quyền lợi của những cổ đông công ty cổ phần.

 

Tuy nhiên, trong trường hợp này ông vẫn có thể tham gia thành lập công ty TNHH một thành viên và trở thành người quản lý công ty nhưng không được giữ chức vụ Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty này.

 

Các dịch vụ khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB