Thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch của UBND xã Địa bàn huyện tôi có một phòng công chứng. Người dân muốn công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp người dân có quyền lựa chọn công chứng tại phòng công chứng hoặc chứng thực tại UBND xã không? Nếu người dân có yêu cầu UBND xã chứng thực thì UBND có thẩm quyền chứng thực hay không? Mong sớm nhận được câu trả lời của quý cơ quan! Xem chi tiết  >>
Thu phí công chứng khi ký phụ lục Hợp đồng thế chấp để định giá lại tài sản thế chấp Áp dụng theo Thông tư 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng tôi có câu hỏi như sau: Một công ty A vay vốn tại Ngân hàng dùng tài sản thế chấp hình thành trong tương lai để thế chấp. Tại thời điểm ký hợp đồng định giá tài sản là 154 tỷ đồng. Phí công chứng là 10 triệu đồng.  Xem chi tiết  >>
Hợp đồng có tiếng nước ngoài có được công chứng không? Theo tôi được biết, quy định của Luật Công chứng về tiếng nói và chữ viết dùng trong quá trình công chứng là tiếng Việt. Nhưng trong trường hợp hợp đồng kí kết của tôi mà có hai thứ tiếng, vừa có tiếng Việt vừa có tiếng nước ngoài thì có được công chứng theo Luật Công chứng không? Và nhờ luật sư giải đáp là khi ấy tôi nên mang hợp đồng đó đi công chứng tại đơn vị nào ? Xem chi tiết  >>
UBND có thẩm quyền công chứng không? Gần đây bố tôi làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho tôi, hợp đồng được UBND xã xác nhận, sau đó chủ tịch UBND huyện đã ký và cấp mới cho tôi sỏ đỏ. Tuy nhiên khi tôi làm thủ tục thế chấp ngân hàng thì ngân hàng và phòng công chứng nói quy trình cấp sổ đỏ của huyện tôi là sai, vì toàn bộ hợp đồng cho, tặng phải do phòng công chứng xác nhận chứ không phải UBND xã xác nhận.  Xem chi tiết  >>
Công chứng Hợp đồng kinh tế Có rất nhiều loại hợp đồng hiện nay, như hợp đồng kinh tế( hợp đồng kinh doanh - thương mại), hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động,... Tuy nhiên, xin cho tôi biết tất cả các hợp đồng kinh tế có phải công chứng không ? Loại hợp đồng kinh tế nào phải bắt buộc công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước? Và hồ sơ, thủ tục công chứng này như thế nào ?  Xem chi tiết  >>
Việc hủy hợp đồng đã công chứng Hợp đồng mua bán nhà ở giữa tôi và anh B đã được công chứng tại Văn phòng công chứng, nhưng do điều kiện kinh tế của bên mua là anh B gặp khó khăn, chúng tôi đã thống nhất&n