Biên bản giao nhận tiền đặt cọc nhà đất

Giao nhận tiền đặt cọc NHÀ là hoạt động được thực hiện phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, cần có cơ chế hỗ trợ pháp lí nhằm ghi nhận và bảo vệ hoạt động này. Công ty luật SPVN INVEST & I.P xin cung cấp mẫu biên bản Giao nhận tiền đặt cọc nhà đất để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ hotline 19006557.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------***---------------

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC NHÀ

 

Hôm nay, ngày ___ Tháng ___ năm ___, tại ____, Chúng tôi gồm :

BÊN A            : BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC 

Ông                 : …………………………………………………………………………………...

CMND số       : …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK   : …………………………………………………………………………………..

Và vợ              : …………………………………………………………………………………...

CMND số       : …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK   : …………………………………………………………………………………...  

(Sau đây được gọi là  "Bên A")

Là chủ sở hữu căn hộ/nhà ___ tại địa chỉ số …………………………………………………………………...

 

BÊN B                        :  BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Ông                 : …………………………………………………………………………………...

CMND số       : …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK   : …………………………………………………………………………………..

Và vợ              : …………………………………………………………………………………...

CMND số       : …………………………………………………………………………………...

Đăng ký HK   : …………………………………………………………………………………...   

(Sau đây được gọi là  "Bên B")

 

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số …/ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

1.    Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: …………… đồng (...... triệu đồng chẵn).

 

2.    Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.

 

3.    Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại Thoả thuận đặt cọc.

 

4.    Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số ……………. , ngày …../…../20…...

 

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

BÊN ĐẶT CỌC

 

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB