Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Công ty luật SPVN INVEST & I.P cung cấp mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ  hotline 19006557.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày.....tháng......năm.......

 

Họ và tên:..........................................................Chức vụ................................................

Đại diện.............................................................Bên giao khoán........................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ................................................

Đại diện.............................................................Bên nhận khoán.......................................

Cùng thanh ký hợp đồng số .... ngày ....tháng.....năm......

Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện:..............................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:............................................................................................

Bên ...................................... đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ...........................đồng

( viết bằng chữ):............................................................................................................

Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng: ...................... . đồng

(viết bằngchữ): .............................................................................................................

Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là.................................đồng

(viết bằng chữ):.............................................................................................................

Kết kuận: .....................................................................................................................

...................................................................................................................................

 

Đại diện bên nhận khoán

(Ký, họ tên )

 

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên )

 

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB