Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Công ty luật SPVN INVEST & I.P cung cấp mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý mà Quý khách hàng còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ hotline 19006557.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                  

 

 
   

 

 

 

BIÊN BẢN THANH LÝ

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

 

 

(Căn nhà số : đường...........................................................................

phường                                                                          quận...................................................)

 

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

 

BÊN CHO THUÊ NHÀ:  (Gọi tắt là Bên A)

            

          Ông/Bà:............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………............................................

cấp ngày.......tháng.......năm...................................................................................................

Địa chỉ thường trú:...................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

            

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

            

          Công ty:...........................................................................................................................

Trụ sở số:..................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:.................................................................................

Do Ông (Bà):............................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………............................................

cấp ngày.......tháng.......năm...................................................................................................

Địa chỉ thường trú:...................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

         

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:.........................................................................

 

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ..........ngày .........tháng.........năm..........., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà nh­ sau :

 

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày        ..........tháng ..........năm..............

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

 

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

 

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số...............thành phố  Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành..........bản, mỗi bản............trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số.......... l­u 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số .................. ngày...........tháng...........năm…....

 

 

 

    BÊN A                                                                                                   BÊN B

(ký và ghi rõ họ và tên)                                                                                  (ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB