Hợp đồng thuê máy móc

Công ty luật SPVN INVEST & I.P cung cấp mẫu Hợp đồng thuê máy móc để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý mà Quý khách hàng còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ hotline 19006557.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

 

                                                                                                        …., ngày … tháng… năm….

 

 

 

HỢP ĐỒNG THUÊ MÁY MÓC

 

 

 


- Căn cứ Luật Thương mại 2005  và các quy định hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ vào khả năng nhu cầu của mỗi bên.
- Căn cứ các cuộc thảo luận, bàn bạc giữa hai bên trên tinh thần bình đẳng, hợp tác
và cùng có lợi.


Hôm nay, ngày........... tháng ..........năm.........
Tại................................................., chúng tôi gồm:


I/ Bên cho thuê: Công ty
- Trụ sở:
- Điện thoại :                                                               Fax :
- Tài khoản:
- Mã số thuế:
- Đại diện :
- Chức vụ :
II/ Bên thuê:
- Trụ sở:
- Địa chỉ:
- Điện thoại :                                                               Fax :
- Tài khoản:
- Mã số thuế:
- Đại diện :
- Chức vụ :

Hai bên thống nhất ký hợp động với nội dung sau:

Điều 1:  Mục đích:
Bên A đồng ý cho Bên B thuê và bên B đồng ý thuê xe, máy móc, thiết bị phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh.
Máy móc thiết bị bao gồm:

Điều 2: Địa điểm giao thiết bị và thời hạn thuê:
Bên A giao Máy móc, thiết bị tại chân công trình của bên B.
Thời hạn thuê:
Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm
Điều 3: Giá cả và phương thức thanh toán:
3.1.1 Giá cả:
3.2 Phương thức thanh toán tiền thuê máy móc thiết bị:
- Tiền thuê cố định được thanh toán mỗi tháng(hoặc năm) một lần vào ngày XXX
tháng XXXX hàng tháng(hoặc năm).
- Vào cuối tháng(hoặc năm)hai bên tổng hợp đối chiếu công nợ. Bên A cung cấp hoá
đơn tài chính(Hoá đơn GTGT) theo đúng quy định của Nhà nước cho bên B. Và bên B
chuyển trả số tiền cho bên A theo đúng giá trị ghi trong hoá đơn.
- Loại tiền dùng để thanh toán là tiền đồng Việt Nam hoặc được qui đổi ra tiền
đồng Việt Nam. Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 4: Trách nhiệm các bên:
4.1. Trách nhiệm bên A:
- Đảm bảo xe, máy móc, thiết bị hoạt động tốt khi bàn giao.
- Cung cấp đầy đủ hoá đơn GTGT theo quy định hiện của Nhà nước.
4.2. Trách nhiệm bên B:
- Nhận máy và sử đúng qui trình kỹ thuật.
- Tự chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng máy móc, thiết bị thuê.
- Đảm bảo thực hiện đúng theo Điều 2 nêu trên.
- Bảo quản, sửa chữa kịp thời xe, máy móc, thiết bị khi hỏng hóc.
- Chấp hành đầy đủ mọi quy định của pháp luật khi sử dụng máy móc, thiết bị thuê.
Điều 5. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
5.1 Vi phạm hợp đồng là việc một Bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy
đủ nghĩa vụ hoặc cam kết của mình theo Hợp đồng.
5.2 Bên vi phạm hợp đồng phải trả cho bên bị vi phạm tiền phạt vi phạm hợp
đồng và trong trường hợp có thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định sau đây:
- Mức tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 12% tổng giá trị Hợp đồng.
- Tiền bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị số tài sản mất mát, hư hỏng, số chi phí
để ngăn chặn và hạn chế thiệt hại do vi phạm gây ra; Hoặc tiền phạt vi phạm hợp
đồng và tiền bồi thường thiệt hại mà bên bị vi phạm đã phải trả cho bên thứ ba là
hậu quả trực tiếp của sự vi phạm này gây ra.
Điều 6. Chấm dứt hợp đồng
Hợp đồng thuê máy móc thiết bị này chỉ có thể bị chấm dứt bởi một trong những
trường hợp sau đây:
- Hết hạn thuê theo hợp đồng;
- Theo yêu cầu của một trong hai bên;
- Lý do bất khả kháng khác.
Khi chấm dứt thực hiện hợp đồng các bên sẽ tiến hành thanh lý, hoàn trả máy móc
thiết bị, thanh toán mọi khoản tài chính liên quan.
Điều 7. Giải quyết tranh chấp:

 Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp
đồng này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hai bên cùng bàn bạc trên tinh thần
hữu nghị hợp tác. Trong trường hợp hai bên không thể tự thoả thuận được thì sẽ đưa vụ
việc ra Toà án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội để giải quyết theo pháp
luật Việt Nam.
Hợp đồng được lập thành 04 bản mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và
có hiệu lực kể từ ngày ký.

 
Đại diện bên A                                                                                                    Đại diện bên B
( ký, ghi rõ họ tên)                                                                                              ( ký, ghi rõ họ tên)
 

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB