Lệnh tạm giam

TUỆ NGUYỄN LEGAL cung cấp mẫu Lệnh tạm giam của Tòa phúc thẩm và tòa Tối cao để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý mà Quý khách hàng còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0983.372401

 

 

(TÒA ÁN.................... (1)

Số:..../...../HSPT-LTG (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày...... tháng...... năm.......

 

 

LỆNH TẠM GIAM

 

TÒA.......................................

Căn cứ vào các điều 38, 79, 80, 88, 242 và 243 của Bộ luật Tố tụng hình sự; (3)

Căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số......../......../HSPT ngày.... tháng.... năm....;

Xét thấy cần thiết tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm hoàn thành việc xét xử phúc thẩm

RA LỆNH:

1. Tạm giam bị cáo: (chỉ ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp)

Bị Tòa án (4)..................................................................................................

Xét xử sơ thẩm và xử phạt..............................................................................

Về tội (các tội)...............................................................................................

Theo điểm (các điểm)........... khoản (các khoản)..... Điều (các điều).... của Bộ luật Hình sự.

Thời hạn tạm giam kể từ ngày (5), .................... cho đến khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm.

2. Trại tạm giam................................................ thuộc............................. có trách nhiệm thi hành Lệnh này.

Nơi nhận:

- Trại tạm giam............;

- VKS ..........................;

- Bị cáo.......................;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TÒA................................

...................(6)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số:

(1) Ghi tên Tòa án xét xử phúc thẩm; nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi: Tòa án nhân dân tối cao - Tòa phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra lệnh tạm giam (Ví dụ: Số: 141/2004/HSPT-LTG).

(3) Nếu là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì bỏ Điều 38.

(4) Ghi tên Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án.

(5) Ghi ngày hết thời hạn tạm giam theo lệnh tạm giam trước đó.

(6) Nếu Chánh án ký tên thì ghi Chánh án; nếu Phó Chánh án ký tên thì ghi Phó Chánh án; nếu Chánh Tòa hoặc Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao thì ghi Chánh tòa hoặc Phó Chánh tòa.

Mẫu số: Dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án hoặc Chánh tòa,
Phó Chán tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao để áp dụng biện pháp
tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang bị tạm giam

 

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB