Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

TUỆ NGUYỄN LEGAL cung cấp mẫu Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý mà Quý khách hàng còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0983.372401.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:..../QĐ-PT

....., ngày..... tháng.... năm 20...

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ PHÚC THẨM

TOÀ ……………… (2)

Căn cứ vào Điều  41 và Điều 258 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số…/…/TLPT-...(3) ngày… tháng… năm ……

QUYẾT ĐỊNH

1. Đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án dân sự về việc:(4) ………………………

Nguyên đơn(5) …………….…………………………………………………

Địa chỉ: ………………..………………………………………………….…

Bị đơn (6) …………………………………………………………………...

Địa chỉ: ……………………………………………………………………..

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có)(7)

………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………...........

Do có kháng cáo (kháng nghị) của: (8)…………………………….............

Thời gian mở phiên toà:……giờ…phút, ngày……tháng……năm..………..

Địa điểm mở phiên toà:……………………………………………………...

Vụ án được (xét xử công khai hay xét xử kín).

2. Những người tiến hành tố tụng:(9)

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông (Bà)..…………………………………

Các Thẩm phán: Ông (Bà) ………………………………………………….

 Ông (Bà)………………………… ……………………..…

Thư ký Toà án: Ông (Bà)…….……………………………………………...

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân:……….………….. tham dự phiên toà (nếu có): Ông (Bà): …………………………………………………………….

3. Những người tham gia tố tụng khác:(10) ………………………………….

 

 

Nơi nhận:
- Các đương sự;
- VKS cùng cấp;
- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên

 

 

 

 

 

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB