Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị

TUỆ NGUYỄN LEGAL cung cấp mẫu Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ vụ án để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý mà Quý khách hàng còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0983.372401.

 

TOÀ ÁN...........................

___________________

Số:....../....../HSPT-QĐ  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______

 

 

                                                                                                                             ............, ngày...... tháng ...... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH

Giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị
đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án
(1)

 

 

TOÀ...................................

Với Hội đồng xét xử gồm có:

 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông (Bà)......................................................

Các Thẩm phán: Ông (Bà)..........................................................................

                            Ông (Bà)..........................................................................

 

NHẬN THẤY:

 

Tại quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án ngày...... tháng...... năm......,
Toà án...................................... căn cứ vào.................. của Bộ luật tố tụng hình sự quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án hình sự đối với.........................................

Tại đơn kháng cáo (quyết định kháng nghị số.....) ngày..... tháng..... năm...................

(2)....................................................................................................................
với lý do(3).........................................................................................................

 

XÉT THẤY:(4)

 

...................................................................................................... 

         

Căn cứ vào Điều 248 và Điều 253 của Bộ luật tố tụng hình sự,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

1. (5).......................................................................................................

            2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

 

           

Nơi nhận:

- (Ghi những nơi mà Toà án phải giao hoặc gửi

theo quy định tại Điều 254 của BLTTHS);

- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP

 

 

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB