Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm án dân sự

TUỆ NGUYỄN LEGAL cung cấp mẫu Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm án dân sự để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý mà Quý khách hàng còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0983.372401.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.... (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số:..../QĐ-PT

....., ngày..... tháng.... năm …...

 

QUYẾT ĐỊNH

TẠM ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

TOÀ…………….............(2)

Nhận thấy:

Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án sơ thẩm số:…/…./…-ST         ngày... tháng…. năm…. của Tòa án… bị kháng cáo, kháng nghị như sau:

a. Ngày…. tháng….. năm…..….…………………………..…………(3)

b. Ngày…. tháng….. năm …..………………..……..…………………

xét thấy:

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm,…...………………………………(4)

Căn cứ vào Điều 189 và Điều 259 của Bộ luật tố tụng dân sự,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự thụ lý số:…/…/TLPT-… ngày… tháng… năm… (5) về việc (6)…………………………………….… ……....giữa:

Nguyên đơn: ……………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Bị đơn: ……...…………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có): ……………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Kể từ ngày…tháng…năm………………………………………………………

2. Toà án tiếp tục giải quyết vụ án dân sự này khi lý do tạm đình chỉ không còn hiệu lực,

Nơi nhận:
- (Ghi theo quy định tại Điều 281 của BLTTDS);
- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB