Đơn đề nghị giám định thương tật

Công ty luật SPVN INVEST & I.P cung cấp mẫu Đơn đề nghị giám định thương tật, bệnh tật do tái phát để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý mà Quý khách hàng còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ hotline 19006557.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

GIÁM ĐỊNH LẠI THƯƠNG TẬT, BỆNH TẬT DO TÁI PHÁT

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố) . . . . . . . . . .

 

1- Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . ..   Số sổ TNLĐ hoặc BNN: .. . . ….. . .

2- Địa chỉ nơi cư trú:. . . . . . . . . …………………………………………...........

3- Nghề nghiệp hiện nay: . . . . . . . . . …………………………………………...

4- Thời gian tham gia BHXH:  . . . . . . . . . . . . . . . . . …………. . . . . . . . . . . . .

5- Đã được hưởng trợ cấp TNLĐ (BNN) một lần hoặc đang hưởng trợ cấp TNLĐ (BNN) với tỷ lệ: . . . .... %.

6. Điều trị ổn định thương tật (bệnh tật) do tai nạn lao động (bệnh nghề nghiệp) tái phát, ra viện ngày........tháng......năm ........

            Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố) . ………….. .. .. .. .......xem xét giới thiệu đi giám định thương tật (bệnh tật) để hưởng chế độ theo quy định. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.………., ngày ….. tháng …. năm ….

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB