Đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù

TUỆ NGUYỄN LEGAL cung cấp mẫu Đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù để Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý mà Quý khách hàng còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ hotline 0983.372401.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ

 

 

Kính gửi: Toà án Nhân dân …………………………………………

Tôi tên là:…………………………………..sinh năm………………giới tính………

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ tạm trú:

Tại bản án hình sự sơ thẩm(hoặc phúc thẩm) số………../ ngày………..tháng…………..năm………….của Toà án Nhân dân……………………đã tuyên phạt tôi ……………năm tù về tội”………………………………………………………….”thời hạn tù tính từ ngày chấp hành bản án.

Nay tôi làm đơn này, đề nghị Toà án Nhân dân ………………………… cho tôi được hoãn thi hành hình phạt tù theo bản án nêu trên vì (ghi rõ lý do xin tạm đình chỉ)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Nên tôi làm đơn này đề nghị Toà án, tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những quy định đối với người bị kết án tù được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG, XÃ………………………….

………………………………………….

………………………………………….

                            ……., ngày…….tháng……..năm 20….

                 NGƯỜI LÀM ĐƠN

                 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB