Hợp đồng cho nhà

Công ty luật SPVN INVEST & I.P cung cấp mẫu Hợp đồng Cho nhàđể Quý khách hàng tham khảo. Thông tin pháp lý mà Quý khách hàng còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ hotline 19006557.

PHÒNG CÔNG CHỨNG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      NHÀ NƯỚC                                                  Độc lạp – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ (TỈNH).........................                        ____________

 

HỢP ĐỒNG CHO NHÀ

 

Hôm nay, ngày......... tháng.......... năm............. tại Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)             .

Trước mặt Công chứng viên của Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)                

Chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình gồm:

Bên cho nhà (gọi tắt là bên A)

            Họ tên:..............................................

            Ngày.......... tháng.......... năm............ sinh, tại.................................

            CMND số:...................... do CA tỉnh (thành phố)........................ cấp ngày.............

            Hộ khẩu thường trú:.......................................................................

 Là đồng sở hữu căn nhà tọa lạc tại số...................... đường......................................

(xóm, ấp)................. phường (xã).......... quận (huyện)........... thành phố (tỉnh)....................

căn cứ theo các chứng từ sở hữu được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm có

-  Giấy chứng nhận sở hữu số............. do ................................................................

cấp ngày.......... tháng............. năm............. .

-  Bằng khoán:

-  Giấy phép hợp thức hóa

-  Giấy phép mua bán

-  Tờ khai chuyển dịch trước ba

-  Bản vẽ

-  Giấy phép xây dựng số................ ngày...... tháng........ năm.......... đã được trước bạ theo tờ khai chuyển dịch tài sản nộp thuế trước bạ ngày............ tháng.... năm.......... .

Bên nhận (gọi tắt là bên B)

- Họ tên:..............................................

- Ngày.......... tháng.......... năm............ sinh, tại.................................

- CMND số:...................... do CA tỉnh (thành phố)........................ cấp ngày.............

- Hộ khẩu thường trú:.......................................................................

NỘI DUNG THỎA THUẬN

Điều 1: Bằng văn kiện này, cùng với những cam kết sau đây, bên A cho đứt bên B căn nhà tọa lạc tại số            đường........................................ (xóm, ấp).................................

phường (xã) .............. quận (huyện).............. thành phố (tỉnh).............................................

được xác nhận bởi các giấy tờ đã nêu trên đây.

            Đặc điểm nhà:

- Loại nhà:..................................................................................................................

- Cấu trúc nhà:...........................................................................................................

- Diện tích toàn bộ khuôn viên:.................................................................................

- Diện tích sử dụng:...................................................................................................

- Vị trí nhà:.................................................................................................................

- Căn nhà được xây cất trên lô đất....................... bằng khoán tờ bản đồ số.............

- Nguồn gốc nhà:.......................................................................................................

Điều 2: Cam kết của bên A

- Căn nhà đem cho thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A không thuộc diện xử lý theo các chính sách cải tạo, không bị tranh chấp về quyền sở hữu.

- Không bị xử lý bằng các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành.

- Đảm bảo cho bên B được trọn quyền sở hữu đối với căn nhà đã nhận.

- Thời gian giao nhận là:............................................

Điều 3: Cam kết của bên B

- Bên B đồng ý nhận nhà trong tình trạng hiện hữu và chấp nhận mọi quyết định về địa dịch thông hành, về lộ giới, quy hoạch xây dựng, chỉnh trang đô thị, quy hoạch về sử dụng đất vì lợi ích quốc gia.

- Đóng thuế trước bạ và đăng bộ theo quy định.

- Thực hiện các nghĩa vụ đối với bên A.

Điều 4: Mọi sửa đổi bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản và do hai bên ký trước Phòng Công chứng Nhà nước thành phố (tỉnh)....................................................................

Hợp đồng này được lập thành 4 bản, bên A giữ một bản, bên B giữ hai bản để trước bạ và đăng bộ, Phòng Công chứng Nhà nước lưu một bản.

Sau khi đọc lại lần cuối cùng và hiểu rõ, hai bên cùng ký tên dưới đây:

 

            BÊN CHO                                                                                                      BÊN NHẬN

            (Bên A)                                                                                                            (Bên B)

 

Các tin tức khác
Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: luattuenguyen@gmail.com

Văn phòng tại TP.HCM

Địa chỉ: Số 79, phố Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ

Văn phòng Hà Nội - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Phòng 1003, Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.3992.7805

Hotline: 0983.372401 - 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Văn phòng TP.HCM - Xem Bản đồ

Địa chỉ: Số 79 Trương Định, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM

Hotline: 0914.900680

Email: LuatTueNguyen@gmail.com

Công ty Luật tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về Doanh nghiệp (Thành lập, sửa đổi, sáp nhập, giải thể v.v..), Sở hữu trí tuệ (Bảo hộ logo, bản quyền, sáng chế, xử lý vi phạm....), Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Xin cấp, Điều chỉnh GCN Đầu tư, lập Công ty liên doanh...), Các loại giấy phép con (GP An toàn vệ sinh thực phẩm, ICP, Mạng XH trực tuyến, Sàn Giao dịch TM điện tử...)

Copyright © 2013. All rights reserved. / Thiết kế web HTSB